KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Esemed meie rännakuil

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsuvad osa võtma kogumisvõistlusest „Esemed meie rännakuil“. Kaastöid ootame ajavahemikus 14.03.2019-16.12.2019


Elu jooksul on kindlasti ette tulnud, et oleme liikunud ühest kohast teise või on muutunud sama keskkond sedavõrd, et saame meenutada, mis oli enne ja nüüd. Sel rännul on meid alati saatnud esemed. Mis neist on meile tähendusrikkad? Samamoodi on meie lähiringi tulnud uued inimesed, kellega kaasnevad esemed, mida me enda keskkonnas varem ei märganud või ei tundnud. Kuidas need esemed meid mõjutavad?
Ootame lugusid esemetest, mis on Sinule olulised. Lisa palun lugude juurde võimaluse korral pilte, kas fotosid või joonistusi. Kirjelda kohta ja aega, mis fotol või joonistusel kujutatud esemega seostuvad. Saata võib ka video- ja helifaile.
Kogumisvõistlus on seotud Soomes samal ajal toimuva kogumisvõistlusega „Kadunud kinnas. Minu esemed piiril ja rändel“ (2018-2019). Samateemalise ainese kogumise eesmärk on leida võrdluskohti teaduslikuks uurimiseks, aga ka võimalusel näituse koostamiseks. Kui Sinu lugu valitakse näituse jaoks, siis võetakse Sinuga sel teemal uuesti ühendust.

Kogumismoodul KRATT sobib, kui lähtud oma loo esitamisel küsimustikust. Vastata võid nii kõigile kui ka ühele või mõnele küsimusele. Küsimustiku täitmiseks pead olema sisse logitud. Soovi korral saad oma pooliku kaastöö salvestada, et hiljem selle täitmisega jätkata. Kui vajutad "salvesta", on Su vastused Sinu jaoks olemas, kui järgmisel korral sisse logid, et saaksid täitmist jätkata. Kui soovid vastused küsitluskavale arhiivi ära saata, vajuta "esita".
Kui soovid kirjutada vaba struktuuriga essee laadi kaastöö, sobib saatmiseks paremini kas e-kiri või paberil esitatu. Kaastööle lisatud pildid (fotod, joonistused) varusta selgitustega: millise looga on need seotud, kes ja millal on selle pildi (foto või joonise) teinud.
Kõik kaastööd talletatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis. Selgituse kaastöödena laekunud materjalide kasutamis- ja avalikustamispiirangute kohta leiad küsimustiku lõpust.

Lähem teave: Tiiu Jaago, tiiu.jaago@ut.ee või Eesti Rahvaluule Arhiivi e-mailil kratt@folklore.ee või telefonil 7377730.
Küsitluse lõpp: 16.12.2019
1. Lapsepõlveesemed
1.2. Millised mängu- või tarbeasjad on seotud Sinu või Sinu pereliikmete lapsepõlvega?
1.3. Millised esemed seostuvad koduga ja millised lasteaia, kooli vms.?
1.4. Milliseid esemeid ihaldasid ja miks?
1.5. Kas mäletad lapsena oluliste esemete kadumist või katkiminekut?
2. Ese, mis on kaasas käinud Sinu või Sinu lähedase elu erinevatel etappidel
2.1. Kuidas see ese on saadud, millistes olukordades on see ese olnud oluline ja miks; kuidas aja jooksul selle eseme tähendus on muutunud või mitmekesistunud?
3. Esemed, mis seostuvad kindlate sündmustega
3.1. Näiteks erinevate aegade kingid: kuidas kavandatakse seda, mida kinkida?
3.2. Millised kingid on olnud teie peres?
3.3. Kas mõni vanemate või vanavanemate pulmakink on saanud pere reliikviaks?
4. Esemed, mis on vajalikud teekonnale minnes
4.1. Millised esemed on olnud kaaslaseks erinevatel teekondadel: mida oled kaasa võtnud kodust kaugemale õppima või tööle minnes?
4.2. Millised esemed on olulised matkal ja millised turismireisil?
4.3. Millised esemed on vajalikud piiri ületamisel olgu tava-, sõja-, kriisi- vm olukorras?
4.4. Kas mõnel teekonnal on ka Sulle olulisi esemeid kaotsi läinud?
4.5. Kas on esemeid, mida Sa ei ole kaasa võtnud, kuid mis tagantjärele on oluliseks osutunud või muutunud?
5. Esemed, mida oled märganud või tundma õppinud tänu tehnoloogia uuendustele või kokkupuutele teise kultuuri esindaja(te)ga
5.1. Mis olukordades kogesid uusi esemeid, mida Sa varem polnud näinud?
5.2. Milliste esemete suhtes oled võõristust tundud ja millised pakkusid Sulle huvi?
5.3. Kas oled midagi sellistest uutena kogetud esemetest eriti omaks võtnud?
5.4. Kas oled ise uude keskkonda või uude ringkonda sattudes tutvustanud eset, mis selles keskkonnas on võõras või tundmatu?
6. Esemed, mis seostuvad kindla staatuse, ameti või hobiga
6.1. Kas Sinu kodus on alles koolivihikuid või muid kooliga seotud esemeid?
6.2. Millised esemed seostuvad Sinu või Sinu lähedastega nende huvide või ametite tõttu?
Piksel