KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Minu (vanaema) lugu
Kogumisvõistluse „Minu (vanaema) lugu“ eesmärk on, et võimalikud paljud inimesed paneksid kirja vähemalt ühe endale tõeliselt olulise loo või laulu, ja vähemalt ühe loo või laulu, mis on olnud väga oluline mõnele kirjutaja vanemale sugulasele/tuttavale.Palun lisage iga loo juurde kindlasti esitaja ees-ja perekonnanimi, sünniaasta, (või ligikaudne vanus jutustamise/laulmise ajal), elukoht, päritolukoht.

Samuti palume kindlasti kirjeldada (iga loo) jutustajat/lauljat ja tema esitusviisi; keskkonda ja olukorda, kus lugu räägiti/lauldi; kelleltki teiselt kuuldu puhul oma seoseid (nt sugulusaste) ja suhteid esitajaga.
Võistlus on seotud noortele suunatud kogumisaktiooniga „Püüa vanaema lood purki“.Soovi korral on teil on võimalik seada oma lugudele kasutuspiiranguid, täpsemad juhendid selleks asuvad küsitluse lõpus.
1. Millise loo räägiksite teie või mis laulu laulaksite, kui teie (lapse)laps või mõni noor sugulane/sõber tuleks teie juurde ja ütleks umbes nii: „Eesti Rahvaluule Arhiiv kogub lugusid ja soovib, et me saaksime õppida vanemate inimeste elukogemusest. Palun räägi üks lugu või laula üks laul, mis on sinu jaoks tõeliselt oluline. See võib olla näiteks ere mälestus või juhtum sinu enese elust, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on sind elus saatnud, või hoopis õpetlik lugu, mis on pannud kaasa mõtlema.“
Palun pange see lugu/laul kirja. Kui meenub mitu lugu, pange kirja kõik, klõpsates "Uus vastus".
2. Mis te arvate, mis loo oleks jutustanud või mis laulu laulnud teie (vana)ema, (vana)isa või mõni teine vanem sugulane/tuttav, kui teie oleksite talle lapsena umbes samasuguse küsimuse esitanud? Kas mäletate mõnda juttu/laulu, mis tundus talle tähtis ja mida ta rääkis korduvalt või mingites kindlates olukordades?
Palun pange ka see lugu/laul kirja. Kui meenub mitu lugu, pange kirja kõik, klõpsates "Uus vastus".
Piksel