KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Kuulsid midagi toredat? Kirjuta sellest arhiivile!
Kas oled kuulnud jutte, laule, ütlusi, mänge või muud säärast, mis millegi poolest meelde jäid ning millest on kahju, et neid kusagil ei talletata? Sellised materjalid pakuvad suurt huvi folkloristidele ning neid säilitatakse ja tehakse uurijatele kättesaadavaks Eesti Rahvaluule Arhiivis.

Suur osa selliseid rahvaluulematerjale jõuab arhiivi küsitluskavade vastustena. Siia võid aga kirjutada vabal teemal ning lisada faile: videoid või fotosid laulmisest, mängimisest, tantsimisest, ilmekast jutu esitamisest või koduümbruses olevast lugudega seotud paigast, helisalvestusi laulmisest või jutustamisest, skaneeritud jooniseid või skeeme, meilisabades ringlevaid slaidiesitlusi või esitada kogu kirjeldus tekstidokumendi või pdf-ina.

Lisa kindlasti andmeid ka esitatud materjali tausta kohta. Kirjelda, kellelt, millal ja kus sa seda kuulsid. Mis asjaoludel seda väljendusviisi kasutati?

Küsimustiku täitmiseks pead olema sisse logitud.
Selgitus kasutamis- ja avalikustamispiirangute kohta on küsimustiku all. Seal on ka tekstilahter, kus saad selgitada, millise osa enda vastustest soovid vabalt kättesaadavaks teha.

Aitäh!
1. Kuulsid midagi toredat? Kirjuta sellest arhiivile!
Piksel