KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Kunsti puudutus

Eesti Rahvaluule Arhiiv kogub mälestusi kunstist inimeste igapäevaelus. Keskendume eeskätt kujutavale kunstile (maalid, joonistused, skulptuurid, illustratsioonid, fotokunst, tänavakunst, installatsioonid, kehamaalingud, tätoveeringud jne) - nii professionaalsele kui asjaarmastajate loomingule. Soovi korral võib kirjutades käsitleda kunsti ka laiemas tähenduses.

Ootame kaastöid 2024. aasta jooksul veebilehel kratt.folklore.ee, e-kirjaga aadressile kratt@folkore.ee või postiga Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003 märksõnaga KUNST.

Küsimuste korra võta ühendust: Mari-Ann Remmel mariann@folklore.ee või helista Eesti Rahvaluule Arhiivi 737 7730

Iga küsimuse juurde võib lisada mitu vastust (iga mälestus, meenutus, kunstiteos) eraldi, selleks klõpsa Uus vastus küsimuse juures.

Küsitluse lõpp: 31.12.2024
1. Millised olid Sinu kokkupuuted kujutava kunstiga lapsepõlves? Esimene mälestus?
2. Milline kunstiteos (maal, graafiline leht, illustratsioon, grafiti, skulptuur vms) või näitus on jätnud sulle eriti sügava mulje? Kas sellel on olnud mingi mõju Sinu elukäigule?
3. Kas Sinu või sugulaste-tuttavate kodudes leidus/leidub meeldejäävaid kunstiteoseid? Mida nendel on kujutatud ja kes on autorid? Milliseid teoseid oled märganud koolis, töökohas, avalikus ruumis, linna- või külatänavatel jne? Kirjelda nendega seostuvaid mälupilte, tundeid mõtteid.
4. Kuidas on sind mõjutanud raamatuillustratsioonid? Kes on sinu lemmik-kunstnikud või illustraatorid? Mis põhjusel? Kui olulised on raamatus pildid, kaanekujundus?
5. Kas oled kuulnud lugusid kunstnikest, nende elust, mõne teose loomisest või saatusest? Palun meenuta ja kirjelda isiklikke või perekondlikke kokkupuuteid ja mälestusi seoses mõne kunstnikuga.
6. Milline osa on kunstil Sinu elus? Kui oled ise kunstnik, siis mis asjaoludel valisid selle tee? Oli sul eeskujusid, iidoleid, suunajaid? Mida kunstiga tegelemine sulle annab? Meenuta eredamaid episoode seoses isikliku kunstiloome või -õppega (nt laagrid, kunstitunnid koolis, kritseldamine, ruumide dekoreerimine, seinalehed jne.) Kuidas tekkib inspiratsioon?
7. Kas keegi on Sind kunagi joonistanud või maalinud, sinust kuju voolinud? Mis tundeid see tekitas?
8. Kas kunstil võib olla ka maagiline toime? Milline on sinu suhe kehakunstiga (tätoveeringud, keha- ja näomaalingud)? Mis on aluseks olnud kujutiste valikul?
9. Kuidas suhtud kunsti kinkimisse, kingiks saamisse? Kas oled kunstiteoseid ostnud, müünud? Mis põhjusel? Mis määrab kunsti väärtuse?
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee