KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Imelik nimi

Misuke imelik nimi! Ta ikke on nisuke...

Kõigil meil on nimi, ees- ja perekonnanimi. Nime kanname me sünnist surmani, nimi jääb ajalukku ka pärast nimekandja lahkumist siitilmast. Kui inimese side oma eesnimega saab alguse enam-vähem tema sünniga, siis perekonnanimi ootab teda juba enne seda. Eesti perekonnanimede lugu pole teatavasti väga pikk. Seepärast on nimede geograafiline ja ajalooline taust dokumentide põhjal enamasti jälgitav, nimede tähendus ja tekkelugu keeleteaduslikult uuritav. Siiski on üks allikas, millele uurijad enamasti toetunud ei ole. See on nimeteema meie juturepertuaaris. Priinimi, liignimi, väärnimi, perekonnanimi ‒ heal lapsel on mitu nime. Ka igast perekonnanimest võib lugusid olla rohkem kui üks. Paneme need kirja ja kogume kokku! Allpool on nimelugude kirjapanemise hõlbustamiseks toodud lühike küsitluskava. Küsimustiku täitmiseks pead olema sisse logitud. Ühe punkti piires võib vastata vabas vormis, ei pea järgima esitatud küsimusi. Meilitsi ootame vastuseid e-postiaadressile kratt@folklore.ee, käsitsi kirjutatud kaastöid Eesti Rahvaluule Arhiivi, Vanemuise 42, 51003 Tartu. Lisateavet saab telefonil 7 377 730. Soovi korral on võimalik seada oma kaastööle või eraldi punktidele kasutuspiiranguid. Juhendid selleks on küsitluskava lõpus. Parimatele kaastöölistele on auhinnad. Head vastamist!
1. Nimed, nimekandjad ja nimelood.
1.1. Mis tähendus on teie perekonnanimel teie enda jaoks või pole seda üldse?
1.2. Kas või kuidas on perekonnanimi mõjutanud teie või kellegi teise elu? Kas perekonnanimel on oma “energia”?
1.3. Kuidas perenimi on sobinud selle kandja eesnimega?
1.4. Kirjeldage vastumeelseid või koomilisi olukordi, mis on tekkinud nime tähenduse ja selle kandja elukutse, väliste omaduste või iseloomu tõttu.
1.5. Pange kirja mõni naljakas lugu või siis ebameeldiv seik, mille on põhjustanud nime vääriti mõistmine või kirjutamine.
1.6. Eri keeltes võib perekonnanimi kanda erinevaid tähendusi. Mõnel pool võib perenime järgi määrata nimekandja sugu, teises keeleruumis samamoodi toimida on ekslik. Kirjutage mõnest juhtumusest välismaal või teiskeelses seltskonnas.
2. Esimesed perekonnanimed.
2.1. Milliseid jutte olete kuulnud enda või kellegi teise suguseltsi perekonnanime(de) saamise kohta? Kas esivanem sai nime ise valida või pandi nimi „kõrgemalt“ poolt? Mille järgi nimi saadi, millal ja kus nimepanek aset leidis?
2.2. Kui kaugele on perekonnanimed rännanud oma algsest paigast? Kas teate lugusid mitte-eesti nimede rännuteedest meie maile?
2.3. Kas teate endaga sama perekonnanime kandjaid, kes teadaolevalt ei ole teie sugulased? Kirjutage oma kohtumisest mõne „perekonnanimekaimuga“.
3. Nimede muutmine.
3.1. Peamiselt on meie perekonnanimesid muudetud nn nimede eestistamise käigus (aga mitte ainult). Mida on räägitud nimede muutmise kohta teie peres või tutvusringkonnas? Mis põhjusel on otsustatud nime muuta või siis mitte muuta? Kuidas on leitud või valitud uus perekonnanimi? Mis ajal nimemuutmine toimus?
3.2. Kas uue nime võttis kasutusele terve suguvõsa või ainult üksikud pereliikmed? Kas uue nime valimisel tekkis ka erimeelsusi? Kuidas toimus kohanemine uue nimega, kas see võeti kergesti omaks? Kas nimede muutmine on tekitanud takkajärele segadust? Kui olete perekonnanimede muutmise kohta kuulnud naljakaid lugusid, pange need kirja.
3.3. Võib-olla teate mõnda juhtumit, kus eesti nimi on kandja enda soovil või olude sunnil muudetud võõrapäraseks. Kirjutage ka sellest.
4. Uus pere, uus nimi.
4.1. Perekonnanime muudetakse tihti abielludes. Millised on olnud teie enda või teie lähedaste kogemused seoses nimevahetusega? Mis põhjustel otsustati nime vahetada või sünninimi alles jätta? Kui võeti uus nimi, siis kas sellega oli kerge harjuda?
4.2. Kas nime vahetamisega abiellumisel on seotud mingeid (pulma-)kombeid? Kirjeldage konkreetseid juhtumeid, millal ja kus täpsemalt need aset leidsid.
4.3. Kas teate juhtumeid, kui nime on vahetanud mitte abiellunud naine, vaid mees? Mis oli selle põhjus?
4.4. Kui vanematel on erinevad perekonnanimed või kui vanemad pole ametlikult abielus, siis kumma vanema nime on saanud laps(ed) ja miks?
4.5. Kas olete kuulnud naljakaid lugusid seoses abiellumisel uue perekonnanime võtmisega?
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee