KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Loomariik ja inimene
Käes on aeg koguda teavet inimese ja muu looduse suhte kajastamise kohta nii rahvasuust kuuldu kui ka enese kogetuna. Paljut, mida kunagi usuti (karu imeb talvel käppa, vaskuss on pime) usutakse võib-olla praegugi. Luiskelood suurest jahisaagist enam vast populaarsed pole, aga osav jutustaja annab neile "teise elu" lugusid tuntud paikade ja isikutega seostades. Muutunud on loomade tüüpkarakterid: hunt ei ole rumal ega kohtlane, vaid pigem taibukas; rebane polegi kaval, vaid lubab mägra oma koopasse elama; kärnkonn pole nõialoom, vaid inimeste hea abiline. Küsitluse juurde palume märkida oma nimi, sünniaasta, elukoht ja koht, kus ja millal juttu/teadet kuulsite. Lisateavet küsitluskava kohta saab telefonil 7 377 730 (Eesti Rahvaluule Arhiiv). Kogumisvõistlusega seotud infot jagame ka Facebookis. Soovime uskumusi, arvamusi, meenutusi, lugusid, traditsioonilisi ütlusi jne. Siin on rida märksõnu ja teemasid. Kui hakkate kirjeldama uut loomalugu, klõpsake iga vastuse puhul puhul "Uus vastus". Soovi korral on võimalik seada oma kaastööle või eraldi punktidele kasutuspiiranguid. Juhendid selleks on küsitluskava lõpus.
1. Loomariigi halvad ja head ended; ka saagi- ja ilmaended: orav, jänes, nirk, rott, nahkhiir, rästik jt.
2. Erilise "väe" kandjad: karu küüs, põdra sarv, hundi saba, mägra rasv, jänese käpp, kopranõre, nahkhiire veri, vähikivi, jne.
3. Üleloomulik olend looma kujul: surnuvaim, metshaldjas, kurat, puuk jts.
4. Ütlusfolkloor: "ära mängi mäkra", "ujub konna" jts.
5. Toidukonkurents ja kalendriorientiirid: mis ajast "tohib hunt kodulooma murda"; "pannakse konna suu kinni" jms.
6. Loom inimese juures, sh koduloomana: karu, põder, saarmas, tuhkur, nirk, siil, majahiir, nastik, kärnkonn.
7. Ussi-, konna-, hundi-, jänese-, hiireviga lapsel.
8. Loomad lastehirmutistena: hunt, ilves, rästik, rott, šaakal jt.
9. Tekke- ja seletusjutud: karu ja inimene; põder ja inimene jts.
10. Kuuldud rahvapärased liiginimetused.
11. Loomaliikide elu-olu: elupaiga eelistused, värvuse erinevused, toiduhankimisviisid, käitumine, talveuni inimese arusaamades: nastik, hüljes, jänes, kärp jt.
12. Väga oleks vaja Teie arvamusi ja lugusid uutest liikidest: metssiga, kährikkoer, hirv, šaakal, mink, samuti haruldasematest: naarits, lendorav, ahm, kivisisalik, vaskuss jts.
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee