KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Minu aed, minu lilled ja puud
Koduaed lillede ja põlispuudega on silmailu andja oma perele, aga ka visiitkaart. Euroopa pärandkultuuri aasta 2018 on sobiv, et kirja panna LUGUSID koduaedadest kui ühest rahvakultuuri tahust läbi vanaemade põlvkonna ja nüüdisajal. Mis on püsinud, mida oleme püüdnud säilitada, mida muuta? Mis on kodutunde jaoks oluline? Millised on meie väljakujunenud põhimõtted? Vastamise hõlbustamiseks leidub järgnevas rida abistavaid küsimusi, kuid kirjutada võib ka vabas vormis. Oodatud on ka fotod ja videod. Küsimustiku koostas rahvaluule arhiivi vanemteadur Mall Hiiemäe.
1. Lilled.
1.1. Kas peate end lillearmastajaks või pigem ükskõikseks? Kui tähtsaks peetakse üldse lillekasvatust võrreldes tarbeaiaga?
1.2. Milliseid liike eelistate koduaias kasvatada? Mis on oluline: ei nõua hoolitsemist; tüüpilised talulilled; värvivalik, lõhnad, mesilased, liblikad, linnud; mood jne? Palun lisage iga liik, vajutades nupule "Uus vastus".
1.3. Kuidas nimetused on muutunud, nt floks – leeklill jts? Palun lisage iga nimetus, vajutades nupule "Uus vastus".
1.4. Mis on toodud metsast ja aasalt, miks? Palun lisage iga taim, vajutades nupule "Uus vastus".
1.5. Kas teise elukohta kolimisel on püütud koduaia lilli uude kohta ümber istutada või külvata? Miks? Millest juhindutakse oma aeda kujundades? Palun lisage iga taim, vajutades nupule "Uus vastus".
1.6. Lood lille päritolust: kellegi kingitud; mõisast toodud; kooliaiast jagatud; tähtpäeva puhul saadud; kellegi õnneks istutatud; laadalt v. turult ostetud; tänutäheks antud; salaja võetud vms. Palun lisage iga lill, vajutades nupule "Uus vastus".
1.7. Kuidas kujuneb seos pereliikmega: nt vanaema lill; seotud lapse nimega (aster – Astrid, margareeta – Reet)? Palun lisage iga juhtum, vajutades nupule "Uus vastus".
1.8. Kas on tavaks, et lapsel on oma hoolealune lill v. lilled?
1.9. Kas koduaia lilletaimi viiakse sünnipäevaks, lõikelilli kooli astumise või lõpetamise puhul? Kuidas oli varemalt?
1.10. Kas kalmistule istutatakse koduaia lilli, viiakse lõikelilli? Kas värvivalik on oluline?
2. Põõsad.
2.1. Mida on arvatud puude vajalikkusest hoonete ümbruses võrreldes viljapuuaiaga?
2.2. Mis liigid on õuepuude seas eelistatud? Miks? Palun lisage iga liik, vajutades nupule "Uus vastus".
2.3. Õuepuude päritolulood: kui vana; kes istutas, mille puhul? Palun lisage iga lugu, vajutades nupule "Uus vastus".
2.4. Uskumused seoses õuepuu murdumise või kuivamisega. Palun lisage iga uskumus, vajutades nupule "Uus vastus".
2.5. Kas puuliiki on valitud talunime järgi või on teada, et perekonnanimi lähtub õuepuu liigist? Palun lisage iga juhtum, vajutades nupule "Uus vastus".
2.6. Kas õunapuu istutatakse pereliikme nimele või valib pereliige endale ise "oma puu"? Palun lisage iga juhtum, vajutades nupule "Uus vastus".
2.7. Kuivõrd oluliseks peetakse vanu eesti puuviljasorte, nt suislepp, kreek jts? Kust saadud? Mõisast? Ise poogitud? Palun lisage iga sort, vajutades nupule "Uus vastus".
2.8. Kuidas nimetatakse teadmata sorte, nt jõuluõun, lambanina? Palun lisage iga sort, vajutades nupule "Uus vastus".
2.9. Kuidas hindate taluaedade põlisliiki – sirelit?
2.10. Muruhooldus vanasti ja nüüd.
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee