KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Kohtumised metsloomadega
Eesti Rahvaluule Arhiivi 2023. aasta kogumisvõistlus keskendub inimese ja muu looduse suhetele. Metsloomadel on meie igapäevaelus suurem osa, kui esmapilgul arvata võib. Tänapäeval kohtab metsloomi üha sagedamini linnakeskkonnas. Keldris leiavad endale kodu hiired, pööningul nahkhiired, tänavatel võib kohata rebaseid ning suuremates parkides ja haljasaladel oravaid, jäneseid ja teisi metsloomi. Suhtumine loomadesse on ajas muutunud ja muutub ka edaspidi. Ühed leiavad, et loomi on liiga palju. Teised peavad oluliseks nende kaitset, et loomade arvukus ei väheneks ja ökosüsteem püsiks tasakaalus. Kogumisvõistlusele ootame mälestusi ja lugusid metsloomadest. Kaastöö võib kirjutada vabas vormis või vastata küsimustele. Kõigile küsimustele ei pea vastama. Oodatud on lisamaterjalid, mille autor on kogumisvõistlusel osaleja ise või mille saatmiseks on luba. Palume juurde lisada kirjelduse (nimed, aeg, koht jne). Ootame kaastöid 2023. aasta jooksul veebilehel kratt.folklore.ee, e-kirjaga aadressile kratt@folklore.ee või postiga Tartu 51003, Vanemuise 42 Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, märksõna METSLOOMAD. Küsimuste korral võta ühendust: Mathilda Matjus mathilda.matjus@folklore.ee või helista Eesti Rahvaluule Arhiivi: 7377730 Aitäh vastamast!
Küsitluse lõpp: 31.12.2023
1. SUHE LOODUSEGA
1.1. Kuidas iseloomustaksid oma suhet loodusega – oled linna- või maainimene, loodusesõber, giid…? Kas veedad oma töö või huvialade tõttu aega looduses? Mis sinu elukäigus on mõjutanud suhet loodusega?
1.2. Kuidas on kujunenud sinu teadmised metsloomadest? Too näiteid.
1.3. Milline on sinu ettekujutus hundist? Mida arvad hundist kui eesti rahvusloomast?
2. KOHTUMISED METSLOOMADEGA
2.1. Meenuta kohtumisi metsloomadega erinevates kohtades – metsas, maanteel, linnas, koduaias, loomaaias… veel kusagil? Jutusta enda või ka teistelt kuuldud lugusid! Milline oli sinu reaktsioon, kohates metsas loomi või kuuldes neid häält tegemas?
2.2. Kuidas on sind õpetatud käituma, kui peaksid metsas kohtama näiteks karu, hunti, põtra, metssiga, rästikut või metslooma poegi?
2.3. Kui sulle pakub huvi loomade pildistamine, looduskaamera jälgimine, loomafilmid ja raamatud, jutusta saadud elamustest!
3. METSLOOMAD JA HIRMUD
3.1. Milliseid tegevusi, kohti metsas väldid? Miks? Millistes olukordades oled pidanud ennast metsas kaitsma või peitma?
3.2. Milliseid metsloomi kardad? Milliste loomadega sind lapsena hirmutati? Kuidas on arusaamad ajas muutunud?
4. INIMTEGEVUS JA METSLOOMAD
4.1. Kas ja kuidas peaks inimene sekkuma metsloomade ellu – toitma, küttima, ravima…? Mida teed, kohates haiget või vigastatud metslooma? Millised on su kogemused loomade tekitatud kahjudega – näiteks hunt viib lamba, põder hävitab männinoorendiku…
4.2. Millised on sinu või sinu tuttavate kogemused kodustatud metsloomadega?
5. METSLOOMAD KÕNEPRUUGIS
5.1. Rahvasuus on tarvitusel ülekantud tähendusi, kus loom tähistab teatud inimtüüpi, inimese toimingut või hoiakut. Näiteks: kädistab kui harakas, magab kui karu. Milliseid ütlusi sa kasutad ja oskad nimetada?
6. METSLOOMAD UNENÄOMAAILMAS
6.1. Milliseid unenägusid oled näinud metsloomadest? Mida oled kuulnud unes nähtud loomade tähenduslikkusest? Mida arvad?
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee