KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Lastemängud
Kirjutame üles kõik lastemängud! Lastemänge võivad üles kirjutada kõik: nii lapsed kui ka need, kel kõige tegusam mänguaeg seljataga. Oodatakse nii meenutusi oma lapsepõlve mänguvõimalustest, -paikadest ja -seltskondadest kui ka mängukirjeldusi ja -õpetusi. Sobivad kõik mängud, olgu need siis pallimängud, viskemängud, jooksumängud, peitusmängud, hüppemängud, tasakaalumängud, plaksutamismängud, sõrmemängud, pandimängud, kaardimängud, lauamängud, paberimängud, sõnamängud – või hoopis arvutimängud. Küsimustiku täitmiseks pead olema sisse logitud Selgitus kasutamis- ja avalikustamispiirangute kohta on küsimustiku all. Soovi korral saad oma pooliku kaastöö salvestada, et hiljem selle täitmisega jätkata. Kui vajutad "salvesta", on Su vastused Sinu jaoks olemas, kui järgmisel korral sisse logid, et saaksid täitmist jätkata. Kui soovid küsitluskava kohe arhiivile saata, vajuta "esita". Mängukirjeldusi ootame ka meilil: kratt@folklore.ee või kirja teel: Lastemängud, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Vanemuise 42, Tartu, 51003 Pdf-formaadis küsimustiku leiad siit. Vaata ka Eesti Rahvaluule Arhiivi mängude lehekülge, kust leiad mängude teemalisi väljaandeid, muuhulgas 1930. aastatel kogutud mängude valimiku "1001 lastemängu aastast 1935".
1. Miljöö
1.1. Kirjelda alustuseks vabalt miljööd, kus lapsepõlves kasvasid!
1.2.  Kui palju oli Sul aega mängimiseks (vaba aega)?
1.3. Mis oli Su meelistegevus?
2. Mängupaik
2.1. Iseloomusta mängupaiku õues (koduõu, park vms) ning toas (kodus, sõprade juures vms).
2.2. Kui palju ja kus mängiti koolis, pärast tunde ja vahetunni ajal?
2.3. Missugustel aegadel mängiti (õhtuti, nädalavahetustel, suvel vms)?
3. Mänguseltskond
3.1. Missuguste mänguseltskondadega oled koos mänginud, kui vanalt ja kus? Kirjelda oma mängukaaslasi: õdesid-vendi, mängusõpru, klassi- ja trennikaaslasi, sõpruskonda.
3.2. Kas sõpruskond ja mänguseltskond kattusid? Kui tihti ja kus saite kokku, mida tegite?
3.3. Kas poisid ja tüdrukud, eri rahvusest lapsed mängisid koos?
3.4. Kirjelda mängude käigus ette tulnud tülisid ja konfliktsituatsioone!
3.5. Kas vanemad ka lastega mängivad, mida?
3.6. Kas ja mida mängisid üksinda?
4. Mängu alustamine
4.1. Kuidas sündis otsus mängu alustamiseks?
4.2. Kuidas selgitati välja püüdja või lugeja?
4.3. Kirjuta mängualustamise salme! Milliseid neist oled ise kasutanud, missuguse mängu alustamiseks?
5. Kirjelda mänge. Kirjelda iga mängu eraldi: kui hakkad kirjeldama uut mängu, klõpsa "Uus vastus". Lisa iga mängukirjelduse juurde, millal ning kus sel moel mängiti.
5.1. Kirjelda erinevaid mänge: pallimängud, viskemängud, jooksumängud, peitusmängud, hüppemängud, tasakaalumängud, plaksutamismängud, sõrmemängud, pandimängud, kaardimängud, lauamängud, paberimängud, sõnamängud jne.
5.2. Seleta mängude reegleid (mängu nime, osaliste rolle, kasutatavaid esemeid) ning tavapärast kulgu. Kasuta abiks jooniseid.
5.3. Meenuta lapseea kujutlus- ehk fantaasiamänge, mida ise välja mõeldi, nt kodu, pood, arst. Kuidas mängisid mänguasjadega (nukkudega, autodega)?
5.4. Missugused olid poiste, missugused tüdrukute mängud?
6. Elektroonilised mängud
6.1. Millal tulid Sinu ellu mängimiseks arvuti ja mobiiltelefon? Missuguseid mänge nendega mängid?
6.2. Kas oled mänginud ka videomänge? Missuguseid?
7. Täiskasvanuiga
7.1. Missuguseid mänge mängid täiskasvanuna (seltskonnamängud, arvutimängud, hasartmängud)?
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee