KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Millest tunnen oma kodu? Lood meie kodudest
Kodu on igaühe jaoks meist väga eriline paik. Igal rahval on pisut isemoodi suhtumine kodusse, mis on kujunenud läbi aegade ja ajaloo. Käesoleva küsitlusega tahame jäädvustada läbilõike meie kodude lugudest praegusel ajahetkel. Kuidas tekib kodutunne ja kuidas seda luuakse, mis õieti teeb kodust kodu, milliseid lugusid räägitakse kodust ja koduümbrusest, kui pikk on üldse meie kodude lugu, kui kerge või raske on kodu vahetada, lasta lahti vanast kodust ja tunda ennast koduselt uues kohas, millised on koduga seotud kombed ja uskumused tänapäeval? Kodu teemal kirjutamiseks võib kasutada meie ette valmistatud küsimustikku, iga vastuse juurde saab lisada ka pildi- ja videofaile. Samuti ootame vabas vormis kirja pandud lugusid kodust ja koduümbrusest. Paljud inimesed on oma kodude lood juba kirja pannud. Oleme tänulikud, kui võtate vaevaks saata meile neist koopia kas siinse lehe kaudu või aadressil kratt@folklore.ee märksõnaga Kodupärimus. Käsikirjalised saadetised on oodatud aadressil Eesti Rahvaluule Arhiiv, Vanemuise 42, Tartu. Soovi korral on teil on võimalik seada oma lugudele kasutuspiiranguid, täpsemad juhendid selleks asuvad küsitluse lõpus.
1. Räägi palun kodudest oma eluloos. Kas oled elanud kogu elu samas paigas või on sinu elus olnud palju kodusid? Kas sul on olnud mõni mõtteline või kaotatud kodu, kodukoht, millest oled pidanud tegelikus elus eemal olema?
2. Palun lisa eelmises punktis olevate kodude asukohad (aadressid) võimalikult täpselt, Neile andmetele võib vajadusel seada juurdepääsupiirangu, Jutus olevatele kohtadele võimalikult täpse asukoha lisamine on oluline pikemas perspektiivis ja uurimistöö tarbeks.
3. Kirjelda, kui suurel alal tunned end kodus. Kas see piirdub korteri, majaga või laieneb ka maastikule, haldusüksusele, riigile või tervele maakerale? Kas neid kohti on üks või rohkem?
4. Kas kodust eemal olemine on sinu jaoks raske? Millal oled tundnud koduigatsust? Millest tunned kõige rohkem puudust, kui pead kodust eemal olema?
5. Millel põhineb sinu kodutunne? Kas selle aluseks on inimesed, koht, läbielatud kogemused, oma kätega tehtu, perekonnalood, päritolu, lõhnad, esemed või hoopis midagi muud? Mille järgi tunned ära, et oled koju jõudnud? Kuidas saad ise kodutunnet luua?
6. Kui ammu on kodu sinu, su pere või lähedaste valduses? Kui vana(d) on hoone(d), kes on need ehitanud? Kas oled kuulnud ja kellelt, kes siin varem elas või mis siin varem oli? Kas neid lugusid teada on sinu jaoks oluline?
7. Kas kodu omandiline kuuluvus on sinu, su lähedaste või esivanemate jaoks olnud oluline? Kuidas on praegusel ajal ja on olnud varem korraldatud kodu kui omandi jagamine mitmelapselises perekonnas? Kas sundvõõrandamine ja/või omandireform on puudutanud ka sinuga seotud kodusid?
8. Milliseid lugusid ja kellelt oled kuulnud räägitavat oma kodu, koduümbruse rajatiste ja maastikuelementide, kodus olevate esemete ja seal elanud või tegutsenud inimeste kohta? Palun lisa iga lugu uue teatena. Väga oodatud on ka fotod jm. pildimaterjal, neid on võimalik lisada iga teate juurde.
9. Millistest sinu enda läbielatud juhtumustest seoses kodu, koduümbruse, asjade ja inimestega on saanud lood, mida räägitakse ikka ja jälle? Palun lisa iga lugu uue teatena.
10. Kui sa oled oma elus kodusid vahetanud, siis kuidas ja kui ruttu oled kodunenud uue kohaga ja kas side eelmise koduga on mingil moel säilinud? Kas koduvahetus on olnud oodatud sündmus, lihtsalt argine elumuutus või on see toimunud vastu tahtmist? Millised on tunded seoses endiste kodudega? Millised on lood ja mälestused nendest?
11. Kuidas hoitakse sidet koduga, kust mingil põhjusel eemal ollakse? Kas on kombeks koguneda mingitel kindlatel puhkudel, teha ühiselt mingeid töid vm?
12. Kas koduga on seotud mingeid uskumusi? Kas on näiteks arvatud, et kuidagi on võimalik tagada kodule head õnne mingite esemete või tegevustega? Kas on arvatud, et mingid asjaolud võiksid olla heaks või halvaks endeks, näidata, kas perel ja majapidamisel läheb hästi või halvasti?
13. Kas oled näinud koduga seotud unenägusid? Mis tähendus neil on olnud sinu jaoks?
14. Kas meenub koduga seotud ütlemisi, vanasõnu? Kirjelda, millistel puhkudel neid on kasutatud. Lisa iga ütlus uue teatena.
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee