KRATT
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI
EESTI RAHVALUULE ARHIIVI
kogumismoodul
pais
Minu maastikud
Maastik on aja jooksul muutunud, ning on eriilmeline ka siin ja praegu: linnamaastikud tänavate, hoonete ja parkidega; külamaastikud talude, aiamaade ja põldudega; ääremaad soode, metsade ja mererandadega; minevikumaastikud hooneasemete, vanade teede, elu- ja matmispaikadega; kujuteldavad maastikud, kus rännatakse kirjanduse, kunsti või unenägude kaudu. Üks maastikutüüp ei välista teist, need paiknevad vaheldumisi ja kohati segunevad. Isiklike kogemuste põhjal on igaühel kujunenud oma, mitmesuguseid paiku ja radu sisaldav maastik, mille lahutamatuks osaks on tunded ja tajuelamused. Üks ja sama inimenegi näeb ümbrust elu jooksul erinevalt, sõltuvalt liikumisvõimalustest ja rollist – on ta siis parajasti laps, tudeng, sõdur, põllumees, õpetaja, lapsevanem, vanur, seeneline, jalgrattur või hoopis kodu-uurija, muusik, kirjanik vms. Kogumisvõistlusele ootame lugusid, mälupilte ja kogemusjutte, mis võivad kuuluda traditsioonilisse (koha)pärimusse või olla ka täiesti isiklikku laadi. Need lood võiksid seostuda Sulle oluliste paikadega maastikul ja seda kõige laiemas tähenduses. Kõigile suunavatele küsimustele ei pea tingimata vastama – võid valida enda jaoks kõnekamad või kirjutada ka muudel maastiku või kohtadega seotud teemadel. Vastustele palume juurde lisada täpsustavaid andmeid selle kohta, kus kirjeldatud paigad asuvad (küla nimi, talu nimi, võimalusel ka kaugus ja asend talu või mõne püsivama loodusobjekti suhtes). Samuti on väga oodatud fotod, joonistused, skeemid, kaardid, mis aitaksid paigast või maastikust avarama ja elavama ettekujutuse saada. Lisaks kogumismoodulile “Kratt” on võimalik nii vastuseid küsimustele kui vabas vormis lugusid saata e-kirja teel aadressile kratt@folklore.ee märksõnaga “Minu maastikud”. Samuti võib need läkitada käsikirjaliste saadetistena Eesti Rahvaluule Arhiivi: Vanemuise 42, 51003, Tartu. Lisateavet küsitluskava kohta saab telefonil 7 377 730. Soovi korral on võimalik seada oma vastustele kasutuspiiranguid, täpsemad juhendid selleks asuvad küsitluse lõpus. Juba saabunud kaastöödest postitame näiteid ka kogumisvõistluse Facebooki`-lehel www.facebook.com/minumaastikud
1. ISIKLIKULT TÄHTSAD KOHAD Millised paigad on Sinu jaoks tähtsad või erilised? Millistes kohtades käid sageli ja kuhu tahaksid ikka ja jälle tagasi minna? Miks?
2. LAPSEPÕLVEMAASTIKUD Millised paigad või maastiku osad on Sulle lapsepõlvest (või noorusajast) kõige erilisemalt või selgemini meelde jäänud? Miks? Meenuta palun mõnda toredat sündmust, olukorda või tegevust nende paikadega seoses.
3. TRADITSIOONIDE VÕI TEGEVUSTEGA SEOTUD MAASTIKUD Millised on Sinu, Su perekonna või kogukonna jaoks kindlate sündmuste või traditsioonidega seotud paigad (kus käiakse näiteks pulmade, sünnipäevade, matuste, kalendritähtpäevade või teiste tähtsate sündmuste puhul)? Võimalusel kirjelda mõnda meeldejäävat koosviibimist või sündmust.
4. MEELDEJÄÄVATE SÜNDMUSTEGA SEOTUD KOHAD Kas Sulle meenub paiku, millega on seotud mõni naljakas, romantiline või muidu meeldejääv juhtumine, sündmus, olukord? Kirjuta mõnest sellisest loost.
5. KOHANIMED Milliseid meeldejääva nimega paiku (näiteks mägesid, kive, põlde, metsi, hooneid, teid jne) Sa tahaksid esile tuua? Kas oled ise või on keegi sinu lähikonnast kohtadele nimesid andnud või mõne paiga ümber nimetanud? Mille järgi nimi on antud? Palun too näiteid.
6. PÄRITUD MAASTIKUD Milliste paikadega seoses meenub mõni rahvajutt või “legend”? Kuidas oled neisse paikadesse sattunud, mida oled seal ise kogenud? Kes, millal ja mida on nendest paikadest Sulle kõnelenud?
7. KOHTADEGA SEOTUD TUNDMUSED Millised kohad või maastiku osad on Sulle meelde jäänud seoses tajuelamustega (näiteks mäletad eredalt lõhna, värve, maitset, hääli, tunnet jne)? Palun kirjelda neid kohti ja nendega seotud mälestusi või kogemusi.
8. NEGATIIVSED KOHAD Kas on kohti, kus on Sul halb olla? Milliste kohtadega on seotud ebameeldivaid sündmusi? Milliseid kohti oled kartnud või vältinud? Miks?
9. EKSIMINE Kas oled mõnes kohas ära eksinud? Miks see juhtus? Kus? Millal? Kuidas olukord lahenes?
10. MÕISTATUSLIKUD MAASTIKUD Millistes paikades oled kogenud midagi imelikku, kummalist või mõistatuslikku (näiteks hääli, valgust, olendeid jmt)? Kirjelda palun.
11. PÜHAD MAASTIKUD Millised kohad või maastiku osad on Sinu jaoks pühad, tervendavad või erilise väega? Millal Sa seal käid? Kui võimalik, siis palun jaga ka seda, mida neis paigus teed, tunned, koged.
12. KUJUTELDAVAD MAASTIKUD Missugused paigad või maastikud on Sinu jaoks olulised või kõnekad kirjanduse, kunsti, fotode, filmide, muusika, kellegi juttude kaudu? Milliseid seoseid need on tekitanud?
13. UNENÄOMAASTIKUD Millised paigad või maastikud on Sinu unenägudes? Milline suhe on Sul nende kohtadega? Kuidas on seotud füüsiline maastik unenäomaastikuga? Kas oled mõnda rahvajuttude või legendidega seotud kohta unes näinud? Too palun näiteid.
14. KADUNUD, MUUTUNUD, NOSTALGILISED PAIGAD Kirjelda või meenuta kohti või maastikke, mis on Sulle olulised, aga kus Sa ei saa enam käia. Näiteks paigad, mida enam alles ei ole, mis on tuntavalt muutunud või mis on Sinust (nt elukoha vahetuse tõttu) kaugele jäänud. Mis on põhjustanud oluliste kohtade kadumist? Kuidas suhtud muutunud ümbrusse, kuidas oled kohanenud?
Küsimuste korral võtke ühendust. kratt@folklore.ee